Text Size
wtorek, stycznia 21, 2020
Łaziska Świerczewskigo

 

 

 

Dzisioj drałujymy na Średnie (abo Dolne). Zaczynomy od Domu Kultury, kiery jest dycki taki som - ino "reklamy" momy terazki inksze. Latoś pizło mu 50 ale sie trzimie. Na schodach nie treficie już żodnego ZBOWiD-owca,  ludzie czekajom niy na bilety do kina ale w raji do bankomatu. Trza jednak pedzieć, że łostatnio coś sie tam zaczyno dzioć - som tacy, co chcom Ruszyć Łaziska - mono idzie ku lepszymu?

 

 

 

 

 

Gynał na winklu  po drugij stronie stoł stary budynek szkoły nr 1. Postawili go w 1880 roku. W 1969 był już taki szpetny i tak zawadzoł, że chyba nikt nie beczoł jak go łobalali. Terazki tam rosnom gałynzie i jest  przystanek.

 

 

 

 

 

Na placu za jedynkom urzyndowali tyż strażoki. A strażoki lubiom sie pochwolić sikawkami. Widzicie tukej drużyna z 1936 roku co sie asi swoim sprzyntym. Majom nawet orkestra. Na transparyncie pisze: "Strażak dla ciebie obywatelu, ty zaś bądź dla niego. Wspieraj dlatego strażactwo". W Łaziskach już pono w 1892 roku mieli  pompa automatyczno i płatnego "mistrza sikawki".

 

Czterdziści lot tymu za Domym Kultury był ino maras. No to chopy oblykli arbajty wziyli rylki,  kary i wyrychtowali plac w czynie społecznym "...podjętym z inicjatywy miejscowego komitetu Partii. Dzięki takim inicjatywom, w których biorą też udział bezpartyjni mieszkańcy, nasze miasto staje się coraz bardziej zadbane".

Wejrzijcie se jak tyrajom a jakie majom uśmiechniynte gymby i wyglancowane szczewiki. Niy to co te dzisiejsze zdechloki, kiere ino pijom piwsko i przi komputrze siedzom a robić nima komu. Podziwejcie se wiela to uciechy zrobić coś do inkszych. Szkoda tych gałynzi - terazki wele placu łostały ino dwie stare  i jakeś chłabiny. Ale ni ma sie co dziwić, przeca śmiecom liściami i ftoś to musi sprzontać, a pon Usik już na pyndzyji...

 

 

 

Po drugij stronie było kiedyś "Echo". Sala dlo chóru zaczli budować (tyż w czynie społecznym, ale niy z inicjatywy partii...) w 1947 roku. Moc pijyndzy na budowa dali miyszkańcy Łazisk - tak pszoli tymu chórowi. Przy tyj robocie szło trefić kożdygo.  Zwykłe chopy, śpiywoki, prezesy i dyrygynty chycili sie razym...

Na tym łobrozku dyrygent p. Karol Stryja ciśnie kara, mój dziadek Gustek Pacha miyszo malta, prezes p. Robert Kalisz nabiyro piosek a reszta zarzondu niesie bela.

 

 

 

...i w pora miesiyncy wyłonaczyli wielko sala do prób, wystympów i spotkań. Trza tyż pedzieć, że w tych czasach nosz chór był jednym z nojlepszych amatoskich zespołów w całyj Polsce i szło go nawet posłuchać bez radio. Do tyj świetlice chodziło sie tyż na potańcówki i inksze imprezy. Jo byłech tam ino roz za bajtla - dziadek z babkom Marysiom wziyni mie na próba. Mierzło mi sie tam haniybnie a łoni śpiywali i śpiywali aż sie zećmiło.  No ale to było downo... W 1988 sala łobalili, postawili sam hala z jedynki  i Cześć Pieśni! 
("Echo" cały czos jesze działo,  mo próby w domu kultury a latoś mu pizło 95)

 

 

 

 

"Echo" stoło zaroz kole dzisiyjszyj biblioteki. Ta chałpa postawili w 1913. Na poczontku  był  sam "Dom noclegowy". Mono to był jaki hotel, chałpa socjalno, abo jaki przitułek? Starsze ludzie pamiyntajom tyż, że na wiyrchu było kino (ponoć nazywało sie "Hejnał""). Dopiyro w  latach 90-tych ludziska co tam miyszkali poszli fort i skludzili tam biblioteka z domu kultury i inksze urzyndy.

 

 

 

 

Kożdy wiy, że w Dolnych jest staro wieża ciśniyń. Widać jom ze wszystkich stron łod Mikołowa aż po Tychy a mono jeszcze dalij. Ta wieża jest nojbardzij znano w noszyj okolicy. Mało fto jednak wiy (a już bajtle na zicher nie bydom wiedzieć), że w Górnych tyż była. Stoła na nojwyższyj górce (357 m n.p.m). Zbulili jom w 1980 roku, ale chałpa wele nij durś sie trzime, ino jest trocha dźwigniynto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsek dalij zaczynajom sie stare familoki."Hundekolonia" postawili bezmała sto lot tymu a nazywo sie tak skuli tego, że ponoć w czasach wielkigo głodu podczas I wojny ludziska chytali tam i zjodali bezpańskie psy. Miyszkały tam rodziny grubiorzy z "Brady". Na poczontku wele kożdyj chałpy była mało zogroda z trowom i krzokami, po ścianach szły bluszcze i wino. Póżnij było coroz gorzij. Terozki puc sie sypie na dekel, chachory mażom ściany szprejami, a po cimoku strach tam iść. No ale zato na każdyj chałpie jest po piytnoście antyn satelitarnych...

 

 

 

 

Poleku bydymy kończyć. Łostoł sie nom ino pomnik. Postawili go w 1965 roku wele miyjsca, kaj Niymce w 39 zakatrupili chopów z powstańczych rodzin Bojdołów i Pająków. Jest to tyż miyjsce, kaj łonczom sie wszystkie Łaziska. Na tym łobrozku som kombatanty powstań (i nie ino, bo niekere synki som chyba za młode...) podczas jego odłsoniyncia. Pod pomnik przyłaziło sie pora razy do roku z różnych łokazji. Czynsto skludzali tam dziecka ze szkół. Som pamiyntom, jak skuli jakijś rocznice stali my bezmała dwie godziny na ziombie, aż kieryś towarzysz powiy co mioł pedzieć. Może bestusz to miyjsce ludziska mijajom bez pomyślunku. A przeca tyn pomnik upamiyntnio dobrych ludzi i szkoda, co by my o nich zapomnieli. Łostatnio coś tam sie ruszyło, wiszom nowe fany,  zamontowali podświytlynie - mono  ftoś przejeżdżajonc wele niego pomyśli, po co łon tam stoi?